Hotline liên hệ: 0967966789
Blue ocean

Từ khóa nổi bật

PU886

PU886
PU-886 là hệ thống chống thấm 1 thành phần, phản ứng với nước để bắt đầu tạo bọt & kỵ nước. Sau khi ...

PU886

G

Bấm để gọi ngay