Hotline liên hệ: 02437665877
Blue ocean

Gốc xi măng

Sản phẩm màng chống thấm gốc xi măng một thành phần & hai thành phần bao gồm nhựa tổng hợp pha trộn với hỗn hợp xi măng được chọn lọc và các chất phụ gia cao cấp khác.

1 thành phần

Để xử lý chống thấm hiệu quả, nhiều doanh nghiệp, đơn vị đã nghiên cứu, sản xuất và đem ứng dụng trong xây dựng rất nhiều loại vật liệu chống thấm ...

2 thành phần

Idosilex 2K là vữa chống thấm hai thành phần gốc xi măng.KANA-S12 là vật liệu chống thấm cải tiến gốc ximăng-polyme loại hai thành phần.Sản phẩm màng chống thấm xi măng dẻo hai thành ...

G

Bấm để gọi ngay