Hotline liên hệ: 0967966789
Blue ocean

Từ khóa nổi bật

Gốc Polyurethane

Hợp chất chống thấm tạo màng gốc Polyurethane (PU), Acrylic ... khô đi sẽ tạo thành lớp màng chống thấm; Che phủ tốt các vết nứt; Không có hóa chất độc hại
Conmik Polyurea - L
Để xem video chi tiết sản phẩm các bạn có thể truy cập vào Kênh Youtube của Conmik Việt Nam theo liên kết sau : https://www.123l.pro/qVhXp Sản ...

Conmik Polyurea - L

Conmik PU Polyurethane
Để xem video chi tiết sản phẩm các bạn có thể truy cập vào Kênh Youtube của Conmik Việt Nam theo liên kết sau : https://www.123l.pro/qVhXp Phạm ...

Conmik PU Polyurethane

Conmik Flex PU
Để xem video chi tiết sản phẩm các bạn có thể truy cập vào Kênh Youtube của Conmik Việt Nam theo liên kết sau : https://www.123l.pro/qVhXp Phạm ...

Conmik Flex PU

Conmik PU COAT - S Polyurethane
Để xem video chi tiết sản phẩm các bạn có thể truy cập vào Kênh Youtube của Conmik Việt Nam theo liên kết sau : https://www.123l.pro/qVhXp Phạm ...

Conmik PU COAT - S Polyurethane

Conmik PU-ECO Polyurethane
Để xem video chi tiết sản phẩm các bạn có thể truy cập vào Kênh Youtube của Conmik Việt Nam theo liên kết sau : https://www.123l.pro/qVhXp Phạm ...

Conmik PU-ECO Polyurethane

G

Bấm để gọi ngay