Hotline liên hệ: 02437665877
Blue ocean

Gioăng trương nở

Conmik Waterstop, Sika - Hydrotite CJ-Type, HYPERSTOP DB 2015
là gioăng trương nở cản nước hiệu suất cao có hình dạng là các khoanh bentonite.Phản ứng giữa nước và các nhóm hút nước (một phần kết cấu nguyên tử của Conmik Waterstop) tạo nên sự trương nở.
Gioăng trương nở Conmik Waterstop
Ưu điểm: - Dễ dàng thi công (đóng nối hoặc đặt vào mối nối) - Linh hoạt, có thể sử dụng cho mối ...

Gioăng trương nở Conmik Waterstop

G

Bấm để gọi ngay