Hotline liên hệ: 0967966789
Blue ocean

Từ khóa nổi bật

Conmik Latex

Conmik Latex
Conmix Latex Là chất đồng trùng hợp Styrene – Butadiene mịn phân tán nước. Nó được điều chế với chất ổn định nhũ ...

Conmik Latex

G

Bấm để gọi ngay