Hotline liên hệ: 02437665877
Blue ocean

Màng khò nóng

Màng khò nóng Conmik Bitumik mặt đá
1. Mô tả Conmik Bitumik là màng chống thấm có khả năng chịu nhiệt, chống lại tia tử ngoại, tia UV và ...

Màng khò nóng Conmik Bitumik mặt đá

Màng khò nóng mặt trơn Conmik Bitumik
Mô tả: Conmik Bitumik là màng chống thấm có khả năng chịu nhiệt, chống lại tia tử ngoại, tia UV và khả ...

Màng khò nóng mặt trơn Conmik Bitumik

Màng khò nóng mặt cát
1. Mô tả: Conmik Bitumik là màng chống thấm có khả năng chịu nhiệt, chống lại tia tử ngoại, tia UV và khả ...

Màng khò nóng mặt cát