Hotline liên hệ: 02437665877
Blue ocean

Gốc Polyurethane

Conmik Polyurea - L
Sản phẩm cao cấp Conmik Polyurea - L siêu bền thi công trên hầu hết mọi bề mặt công trình có ...

Conmik Polyurea - L

Conmik PU Polyurethane
Phạm vi sử dụng: Tạo thành lớp hoàn thiện liền mạch không mối nối, chống thấm nước và hơi nước trên tất ...

Conmik PU Polyurethane

Conmik Flex PU
Phạm vi sử dụng: - Tường tầng hầm và tường giữ nước - Ban công hoặc hành lang lộ thiên - Sàn treo hoặc ...

Conmik Flex PU

Conmik PU COAT - S Polyurethane
Phạm vi sử dụng: Tạo thành lớp hoàn thiện liền mạch không mối nối, chống thấm nước và hơi nước trên tất ...

Conmik PU COAT - S Polyurethane

Conmik PU-ECO Polyurethane
Phạm vi sử dụng: - Nghiên cứu để sử dụng cho bể nước sạch: bê tông hoặc kim loại - Dùng trên bề ...

Conmik PU-ECO Polyurethane